Nyttig å vite om diamanter

En minnediamant er en ekte diamant. Den har de samme kjemiske, fysiske og optiske egenskaper som en naturlig diamant. En naturlig diamant er den mest berømte og den hardeste edelstenen i verden.

Diamanter består av 99,9 % karbon – en bestanddel i alt liv. De fremkommer i naturen under høyt trykk og temperatur, gjennom hundrevis av år inne i jorden. Ordet diamant har sin opprinnelse i det sen-latinske ordet ”diamantem” og det greske ”adamantem”, som tilsvarer ordet ”uovervinnelig”.

Kvalitetskjennetegn

Det er fire kvalitetskjennetegn som avgjør en diamants verdi. Kombinasjonen av de fire egenskapene bestemmer edelstenens verdi; derfor kan to tilsynelatende like diamanter ha ulik pris og verdi.

Carat (Vekt)

Jo større og tyngre en edelsten er, jo sjeldnere er den.

I 1907 introduserte man offisielt målingen ”karat” som en vekt på 0,2 gram. Prisen på diamanter øker ikke lineært med vekten. I naturen forekommer store diamanter sjeldnere enn mindre, og de er derfor dyrere. Med syntetiske diamanter, derimot, øker ikke kostnadene og varigheten av produksjonen proporsjonalt.

Clarity (Klarhet)

Jo klarere edelstenen er, jo mer verdifull er den.

Mindre enn 1 % av alle diamanter som til nå er funnet, er feilfrie – helt uten inneslutninger. Inneslutningene i naturlige diamanter opptrer som små krystaller, ”skyer” eller ”fjær”. Av og til er disse inneslutningene usynlige for det blotte øye. Inneslutninger – enten de er synlige eller usynlige – forstyrrer diamantens glans, ettersom refleksjonen fra lyset brytes mellom edelstenens overflater.

Også med ALGORDANZA minnediamanter kan det oppstå inneslutninger. Våre diamanter er vanligvis av klasse SI (= små inneslutninger). Disse små inneslutningene i minnediamantene ser man vanligvis som mørke flekker. Inneslutningene i en ALGORDANZA minnediamant understreker det unike i hver enkelt diamant.

Colour (Farge)

Jo mindre farge det er i diamanten, jo vakrere, sjelden og mer verdifull er den.

Dette er hovedregelen. Unntaket er såkalte ”fancy diamanter” – disse har en intens farge og er svært sjeldne. Diamantens farge skyldes urenheter eller defekter i rutenettet, samt spor av andre stoffer. ALGORDANZA minnediamanter har ulike blånyanser, dette på grunn av stoffet bor som er bundet til karbonet. Nyansens intensiteten avhenger av mengden bor i diamantens rutenett. Vi påvirker ikke fargen på våre diamanter. Dermed blir hver minnediamant unik – også i fargen.

Cut (Slipning)

Jo bedre slipning, jo flottere briljans.

Slipningen er den eneste menneskeskapte kvalitetsegenskapen ved en diamant. Slipningen er viktig, fordi bare en riktig slipning kan frigjøre diamantens glans og skape et særtrekk ved dens skjønnhet. For å oppnå en perfekt slipning er proporsjonene viktige. Symmetrien – eller fasettenes vinkler – må være presise for å reflektere lyset. Lyset kastes frem og tilbake mellom fasettene og skaper på den måten diamantens glans. Hvis slipningen er for grunn, slipper lyset gjennom bunnen før det reflekteres, og diamanten vil ikke ha noen glans. Med en slipning som er altfor dyp, vil lyset slippe ut via den motstående fasetten, og diamanten vil fortone seg mørk og glansløs. En diamants glans er avhengig av hvor glatt overflaten er; jo glattere den er, jo mer intens blir refleksjonen av lyset.
En ALGORDANZA minnediamant kan også leveres som rådiamant. En rådiamant har sin opprinnelige skjønnhet og gjenspeiler det unike ved den avdøde.