Spørsmål og svar om minnediamant

Er en ALGORDANZA minnediamant en ekte diamant?

Ja – en ALGORDANZA minnediamant har de samme fysiske, kjemiske og optiske egenskaper som en naturlig diamant. I vårt produksjonsanlegg i Sveits gjenskaper vi de naturlige betingelsene for dannelse av diamanter. Dermed kan din individuelle ALGORDANZA minnediamant dannes her.

Hva koster denne unike formen for minne?

Størrelsen på og slipningen av minnediamanten bestemmer prisen. Kontakt din lokale partner for mer informasjon.

Avhenger størrelsen (vekten) på diamanten av mengden aske?

Nei – størrelsen på diamanten avhenger av varigheten av prosessen. Jo lenger diamanten forblir i vekstfasen, jo større blir den.

Er det fortsatt karbon i kremasjonsasken?

Under kremasjon slipper det meste av karbonet ut i form av karbondioksid. Inne i kremasjonsasken etterlates det en karbonkonsentrasjon på 1–5 %. Vi er i stand til trekke ut karbonet fra kremasjonsasken. Dette karbonet vil danne grunnlag for den påfølgende diamantsyntesen.

Hva garanterer ALGORDANZA med sertifikatet?

Med vårt sertifikat garanterer vi ekthet, vekt, slipning og farge på diamanten samt at diamanten har sin opprinnelse i kremasjonsasken som er overlevert til oss.

Kan jeg få mer enn en minnediamant fra den samme asken?

Ja, vi kan å skape mer enn en minnediamant fra kremasjonsasken fra en voksen. Vi kan spesifisere antall mulige minnediamanter etter detaljerte analyser av asken i vårt laboratorium.

Er det lover som indikerer at en minnediamant må gravlegges?

Nei, det er intet rettsgrunnlag som indikerer at en minnediamant må gravlegges. Den prosessrelaterte omvandlingen av aske etterlater ingen levninger som man er pliktig til å gravlegge. Dessuten er det sveitsisk lovgivning som her er gjeldende for prosessen med å produsere minnediamanter.

Hvor lang tid tar det før jeg kan holde min minnediamant i hånden?

Syntesen tar rundt 5–8 måneder fra vi har mottatt asken og etter mottak av forhåndsbetalingen. Diamantsyntese er uansett en meget komplisert prosess. I noen tilfeller kan det ta lengre tid. Vi kan forsikre deg at kvalitet og presisjon er vår høyeste prioritet.

Hvorfor har minnediamantene forskjellige blånyanser?

Fargen avhenger av stoffet bor som minnediamanten inneholder. Jo mer bor som er bundet til karbonrutenettet, jo mer intens blir blåfargen. Vi påvirker ikke fargesettingen av minnediamanten. Den unike blåaktige fargen understreker det unike ved din personlige minnediamant.

Er det mulig å foreta diamantsyntese, også når det har gått noe tid siden personen døde og ble kremert?

Ja – askens alder er ikke relevant for diamantsyntesen.

ALGORDANZA forhåndsavtalt kontrakt

Hva er ALGORDANZA forhåndsavtalt kontrakt?

Med ALGORDANZA forhåndsavtalt kontrakt kan du ordne med ditt ønske om minnediamant mens du lever. Du mottar retten til at dine arvinger kan motta en minnediamant fra din aske, etter dine ønsker.

Jeg har rett til oppsigelse i en forhåndsavtalt kontrakt innen fire uker fra signering. Hvis jeg gjør bruk av denne retten, må jeg da betale noe?

Nei. Vi har gitt deg oppsigelsesrett innenfor en periode på fire uker, og dette er derfor ubetinget.

Hva om jeg ønsker å si opp min forhåndskontrakt ved utløpet av fireukersperioden?

En ensidig oppsigelse etter fire uker er ikke mulig. Du la inn en bestilling, som vi aksepterte, og derfor har vi inngått en forpliktelse. I slike unntakstilfeller, ta kontakt med oss ​​og vi vil forsøke å finne en løsning.

Hvem får et eksemplar av forhåndskontrakt? Hvem informerer ALGORDANZA om min bortgang?

Du vil motta ett eksemplar og ALGORDANZA beholder ett eksemplar av forhåndskontrakten. I tillegg får den trust-garanterte, sikre sveitsiske konto et eksemplar, dette gir deg full trygghet. Vi anbefaler deg å opplyse dine arvinger og/eller et begravelsesbyrå om avtalen. I tillegg ber vi deg om å informere oss om hvem som er dine arvinger og/eller hvilket begravelsesbyrå du har gjort avtale med. Dette blir lagt inn i avtalen.

Vi anbefaler også å lagre viljeserklæringen og vår garanti sammen med alle andre personlige dokumenter, da det som regel er de som er betrodd å ordne med gravferden, som først får tilgang til disse dokumentene. Vær oppmerksom på at det er vanlig praksis å åpne testamentet først etter bisettelse og begravelse – og på det tidspunktet kan det være for sent å iverksette den forhåndsavtalte kontrakten.

Hva skjer hvis arvingene ikke kan eller ikke vil overføre den endelige betalingen?

Da kontrakten ble inngått mellom deg og ALGORDANZA, kan vi ikke legge noe press på arvingen(e) til å foreta den endelige betalingen, heller ikke dersom det var ditt uttrykte ønske.

For å unngå slike situasjoner anbefaler vi på det sterkeste at du velger VG 100-kontrakten, der du betaler alle kostnader på forhånd, og at arvingen(e) kan motta sin minnediamant uten hindringer av noe slag.

Hva skjer hvis selskapet Algordanza ikke lenger skulle eksistere når jeg dør?

ALGORDANZA er aktiv i mer enn 30 land og har eksistert i mer enn ti år. Selskapet har en sunn økonomi, og en erfaren ledergruppe. Det er derfor liten risiko for at selskapet skal gå konkurs. I det tilfelle selskapet skulle opphøre å eksistere grunnet uforutsette omstendigheter, er din forhåndsgaranterte betaling sikret da den er satt inn på en sperret konto og derfor er sikret mot krav fra tredjeparter eller andre interessenter.