ALGORDANZA Forhåndsavtalt kontrakt

Med vår forhåndsavtalte kontrakt imøtekommer vi ønske om å forhåndsbestille en minnediamant. Kontrakten sikrer at dine ønsker blir gjennomført etter din bortgang.

PG 100

Ved kontraktinngåelsen betaler du det totale beløpet til en trust-garantert, sikker sveitsisk konto. Prisen er i samsvar med de gjeldende priser ved kontraktinngåelsen. Når du dør, produserer vi minnediamanten(e) i henhold til dine fastsatte ønsker og i henhold til inngått kontrakt.

Dine arvingene vil motta minnediamanten(e) uten ytterligere betaling.

PG 50

Ved kontraktinngåelsen foretar du en forskuddsbetaling på 50 prosent av det totale beløpet.

Prisen er i samsvar med de gjeldende priser ved kontraktinngåelsen. Når du dør, produserer vi minnediamanten(e) i henhold til dine fastsatte ønsker og i henhold til inngått kontrakt. Utestående avdrag vil være gjenstand for inflasjonsjustering basert på konsumprisindeksen i Sveits.

Dine arvinger vil bli bedt om å betale utestående avdrag før de mottar sin(e) ferdige, personlige minnediamant(er).

Andre alternativer for forhåndsavtalt kontrakt kan være tilgjengelig på forespørsel.

Ta kontakt med en partner i nærheten for å bestille en ALGORDANZA forhåndsavtalt kontrakt.